Inici » Edició curs 2018-2019 » Temes de recerca

Temes de recerca

Tema de recerca

El llegat mediàtic del patrimoni industrial: aplicació de tècniques de mineria de dades sobre fons documentals històrics per reconstruir la història del patrimoni industrial català

INVESTIGADOR/a de referència
Jordi Martí Henneberg Universitat de Lleida,
Breu descripció

L’objectiu d’aquest projecte és identificar i donar a conèixer el conjunt de notícies i material gràfic relatiu al patrimoni industrial a Catalunya des del 1880 fins a l’actualitat. Les noticies relatives als elements patrimonials es classificaran i es posaran a disposició del públic, que integrarà bases de dades de diferents hemeroteques i biblioteques digitals.

Des de l’escola es pot participar en la recerca general ajudant a recollir aquestes dades. L’anàlisi de les dades recollides donarà eines a l’alumnat per estudiar la relació entre els elements patrimonials i la geografia, les xarxes de transport i altres elements que incideixen en el creixement de la població.

Tema de recerca

Ciència ciutadana per analitzar l’efecte de la contaminació en la funció cognitiva

Breu descripció

L’objectiu del projecte és estudiar si la contaminació atmosfèrica pot afectar l’atenció dels adolescents. La principal innovació consisteix en el disseny experimental del projecte, a diferència de les proves existents derivades d’estudis observacionals. L’estudi es farà des d’una perspectiva científica ciutadana. Els alumnes tindran un paper destacat en les diferents etapes de la recerca i duran a terme estudis paral·lels sobre la qualitat de l’aire, que els ajudaran a comprendre l’experiència en què participen i també permetran que els comparteixin amb la seva comunitat.

Des de l’escola ens podem plantejar què vol dir per a nosaltres ”estar atents”. Una altra fita és buscar totes les causes possibles i com poder comprovar si realment hi tenen a veure o no. Una vegada analitzades les hipòtesis, podríem abordar la pregunta de la recerca: Però, i si a més de tot el que hem trobat la contaminació atmosfèrica també afectés la concentració? Aquesta pregunta, que és la recerca dels investigadors, ens pot servir perquè amb l’ajuda d’ells i els seus aparells de control puguem investigar d’una manera molt acurada si s’acompleix o no.

Per saber-ne més

http://projecteatencio.cat/

Tema de recerca

FÈNIX. La Formació d’un Entorn Internacional en Xarxa: els negocis d’un mercader català en el trànsit a la modernitat

INVESTIGADOR/a de referència

Dolores López Pérez Universitat de Barcelona,

Breu descripció

Incrementar el coneixement sobre el patrimoni cultural europeu i donar resposta a alguns dels principals interrogants als quals s’enfronta la societat actual a través d’una anàlisi diagnòstica-comprensiva del passat és l’objectiu principal del projecte. A partir de la difusió, edició i estudi dels arxius relacionats amb l’activitat mercantil de la Companyia Torralba (una societat que va operar a mitjan segle XV des de Barcelona), es pretén dur a terme una doble anàlisi centrada, d’una banda, en la construcció de les primeres xarxes internacionals d’economia global a la Mediterrània i, de l’altra, en la formació d’una “cultura del mercader” com a patrimoni cultural intangible en la qual rau la idea d’Europa. El projecte també es planteja contribuir a la socialització del coneixement a partir de mecanismes d’àmplia difusió com són les exposicions presencials i un museu virtual.

A l’escola podem iniciar la recerca partint de les dades que puguin recollir de la seva població o comarca. Aquesta recerca facilitarà als alumnes conèixer una part de la nostra història i la d’Europa des d’un punt de vista diferent dels que es habitual a l’escola. També els donarà eines per saber què conservem i què ha canviat del passat i quines són les causes.

Per saber-ne més

Tema de recerca

Ciutat, qualitat de vida i mobilitat activa a la tercera edat. Una anàlisi multimetodològica a través dels Tracking Living Labs.

INVESTIGADOR/a de referència

Carme Miralles Guash Universitat Autònoma de Barcelona,

Breu descripció

L’objectiu del projecte és identificar de quina manera l’entorn urbà afecta la qualitat de vida i la salut física i emocional de les persones grans. En especial, s’avaluarà com la presència d’entorns caminables i la promoció del transport actiu tenen un paper central en l’activitat física i relacional d’aquest grup de població. Aquesta identificació permetrà definir línies d’actuació públiques sobre els espais urbans. La importància de la recerca s’articula en un doble pla. En primer lloc, en l’increment del coneixement d’un segment de població creixent a les nostres ciutats, i en segon lloc, en l’aportació d’informació sobre els espais urbans quotidians, amb l’objectiu d’ajudar a millorar la qualitat de vida d’aquesta població.

Participar com a escola en aquesta recerca ens pot ajudar a conèixer la nostra població i l’entorn amb una mirada molt concreta i sovint poc abordada, assabentar-nos de necessitats i buscar possibles solucions, i donant-les a conèixer en el lloc adient, cosa que facilita també fer una activitat d’aprenentatge servei.

Tema de recerca

Ètica per a robots que ens cuiden

INVESTIGADOR/a de referència

Breu descripció

El projecte pretén aportar un marc ètic per al disseny i ús de robots socials en l’àmbit de la cura i la salut. Mes enllà de la robòtica industrial, la recerca actual en robòtica ens promet una incorporació progressiva dels robots a la vida quotidiana per desenvolupar tota mena de tasques, incloses les de cura de les persones. En aquest context, apareixen noves formes d’interacció entre humans i màquines, que posen de relleu la necessitat de reflexionar sobre el model ètic vinculat a aquest desenvolupament tecnològic. Per tal d’identificar i prevenir futurs no volguts i, alhora, potenciar els més desitjats, s’endega una reflexió sobre la dimensió ètica d’aquest procés.

A les escoles es pot abordar la recerca des de diferents punt de vista. En primer lloc, analitzar els robots com a màquines “intel·ligents”; en segon lloc, plantejar-se la reflexió compartida sobre “què vol dir tenir cura de les persones que ho necessiten des del nostre punt dels vista i des que la necessiten”; i, finalment, reflexionar sobre què entenem per ètica i quines actuacions són ètiques i quines no. Abordar aquesta recerca a l’escoles afavoreix poder sentir la veu dels infants en temes que estan molt d’actualitat i que també els afecten. Un objectiu final podria anar encaminat a divulgar la seva investigació entre nens com ells o entre els fabricants i/o usuaris.

Per saber-ne més

Tema de recerca

HAMLETS. Immigració i desenvolupament sostenible als micropobles

INVESTIGADOR/a de referència

Breu descripció

L’objectiu del projecte és investigar la geografia humana, la sostenibilitat i el debat sobre el «ser o no ser» dels micropobles (municipis amb menys de 500 habitants), que suposen més d’un terç del territori de Catalunya i on resideix menys d’un 2 % de la població. La hipòtesi és que la immigració té potencial per contribuir en l’àmbit social, econòmic, mediambiental i cultural al desenvolupament sostenible dels micropobles. Un dels objectius és recollir dades i dissenyar, amb l’Associació de Micropobles de Catalunya, un web amb un innovador sistema d’informació geogràfica d’accés obert que ajudi aquests municipis en l’arribada i l’acollida de nouvinguts.

Des de l’escola, participar en una recerca que acosti dos mons molt diferents amb cultures diferents però amb necessitats comunes pot ser una gran feina. Aniria bé que l’escola plantegi quines idees es poden aportar perquè aquesta convivència sigui possible i profitosa per a tots. I no només s’hi pot participar des de d’aquests punt de vista, sinó també contribuir a donar a conèixer els pobles que participen en l’Associació, divulgar les activitats que s’hi que fan i a animar a formar-ne part altres pobles que no hi participen.

Tema de recerca

JUNTS: superar barreres socioeducatives i afavorir l’alfabetització sobre les interferències i dificultats de comprensió de la informació i documentació dirigida a famílies d’infants afectats per malalties rares.

INVESTIGADOR/a de referència

Breu descripció

El projecte es planteja millorar la informació i la comunicació entre els professionals de l’entorn sanitari i les famílies que tenen infants que pateixen malalties minoritàries. Per aconseguir-ho, analitzarà la informació escrita que reben les famílies per part dels professionals i de les associacions, i la manera com s’assimila, així com els problemes que dificulten l’accés a la sanitat de forma igualitària. Des de l’escola es poden treballar els diversos argots que s’utilitzen en diferents grups socials o professionals i com aquests s’haurien de traduir per ser compresos pel públic a qui van dirigits, fent especial esment als que podem recollir del personal sanitari. Una vegada analitzades i interpretades les informacions que es reben dels metges, es podria fer un diccionari que serveixi per traduir els termes mèdics a paraules que puguin entendre els mateixos nens. Aquests diccionari no té per què ser de paper, pot ser electrònic.